Skip to content

Hieronder staat een overzicht van de prijzen die wij hanteren.

Wij werken met wat wij zelf een “gentlemen’s agreement” noemen.
We rekenen qua gebruikers alleen met key-users, andere gebruikers zoals bijvoorbeeld operators, ploegchef, productie, etc, kunnen gratis gebruik maken van ControlOffice en de ControlOffice app.

Omdat we niet willen dat een extra gebruiker direct aanvullende kosten met zich meebrengt en daarom de klant hindert in het werken met ControlOffice, rekenen wij geen extra kosten door voor elke nieuwe key-user. Zodra we een samenwerking starten bepalen we op basis van de actuele (potentiële) key-users in welke categorie u valt. Dit is het maandbedrag dat we vervolgens hanteren. Indien het aantal werknemers sterk toeneemt of afneemt na aankoop zijn andere prijssituaties mogelijk.

1-5
€ 275,-per maand
6-10
€ 330,-per maand
11-15
€ 550,-per maand
16-25
€ 800,-per maand
26+
€ 1.250,-per maand

Als gebruiker heeft u alle functionaliteit tot uw beschikking,
onze ervaringen hebben geleerd dat niet elke gebruiker weet welke functionaliteit in de toekomst nodig zal zijn.
Hierdoor ontstaan nooit onverwachte kosten.

Elke gebruiker en melder kan kosteloos gebruik maken van onze app.
Melders rekenen wij niet mee als gebruiker in de prijsbepaling.

ControlOffice is de goedkoopste onderhoudsbeheersoftware per gebruiker met een volledige beschikbaarheid van alle functionaliteit.

Back To Top