Skip to content

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 19 november 2018.

1. Over ons en dit beleid
Welkom bij het privacybeleid van ControlOffice. Hierna verder te noemen als ‘wij’ en ‘ons’. Dit beleid is van toepassing op de door ons ontwikkelde apps en software.

2. Welke soorten informatie verzamelen we?
Wij verzamelen geen gegevens over u, via geen enkele software van ons.
Wel maken wij gebruik van software van Microsoft (Application Insights) om diverse zaken binnen onze software te monitoren, zoals laadsnelheid, gebruik en aantal clicks. Deze informatie wordt niet doorverkocht of door gegeven aan derden.

3. Hoe gebruiken we de informatie die we over u hebben verzameld?
Wij gebruiken deze informatie om onze software te optimaliseren en snel te kunnen reageren op veranderingen.

4. Wie kan nog meer uw gegevens bekijken?
Wij delen geen enkele informatie verkregen via onze monitoringtools met derden.

5. Wijzigingen aan het beleid
Het privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd. We publiceren het bijgewerkte privacybeleid steeds op deze pagina. Keer regelmatig terug naar deze pagina om te zorgen dat u bekend bent met de laatste versie van dit beleid. Elk nieuw beleid is van kracht vanaf de datum waarop wij het beleid publiceren.

6. Contact opnemen met ons
Als u contact wilt opnemen met ons over zaken in verband met dit privacybeleid kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen aan info@controloffice.nl.

Back To Top