Ga naar hoofdinhoud

Op deze pagina worden alle vernieuwingen, verbeteringen en veranderingen aan ControlOffice bijgehouden.

Houd deze pagina in de gaten om op te hoogte te blijven van het laatste nieuws omtrent updates.

1. Nieuwe look & feeling
Het hoofdmenu bestaat uit geïntegreerde links ingebouwd, deze zijn in- of uit te klappen. De overzichtsschermen zijn vernieuwd qua uitstaling en knoppen.
De detailschermen bevatten meerdere kolommen om effectiever de data weer te geven naast elkaar, hiermee wordt de breedte van het beeldscherm optimaal benut.
Als gebruiker ben je zelf baas over de kolommen en inrichting van vrijwel alle schermen. Veel functies zijn drag & drop geworden.

2. Invulschermen
In TDOffice kan via layout invulschermen bepaald worden welke velden zichtbaar, bewerkbaar en verplicht waren. In ControlOffice kan dit ook weer, maar nu middels drag & drop en kan het scherm opgedeeld worden in 3 kolommen om de volledige breedte van je scherm te benutten. Daarnaast is het aantal vrije velden die in TDOffice tot 10 beperkt waren, onbeperkt geworden. De vrije velden zijn separaat aan te maken, en daarna toe te voegen aan elk invulscherm, zoals een werkorder invulscherm, melding invulscherm, uurboeking invulscherm , etc.

3. Dashboard
Na het inloggen zie je als gebruiker gelijk een op de gebruiker afgestemd dashboard met interessante en nuttige informatie om nog beter op de hoogte te zijn van alle activiteiten (o.a KPI’s) in ControlOffice.

4. Overzichtsschermen
In de overzichtsschermen kan nu bepaald worden hoeveel itemregels je tegelijkertijd wilt zien als gebruiker in de lijst, er is keuze uit 25, 50 of 100 itemregels.

5. Afsluiten zonder opslaan
Elk detailscherm, bijvoorbeeld van een werkorder, heeft nu een ingebouwde beveiliging dat je dit scherm niet kan verlaten zonder een waarschuwing te krijgen dat je wijzigingen gemaakt hebt, met als optie Negeren, Opslaan of Annuleren.

6. Lijst
In ControlOffice kan je op diverse plekken lijsten weergeven waarin de details uit een tabblad worden getoond. Zo kan je bijvoorbeeld nu vanuit het detail tabblad in een werkorder gelijk werkzaamheden zien, wijzigen en toevoegen zonder naar het bijbehorende tabblad te gaan.

7. Handtekeningen
In onder andere een werkorder, melding, formulier en object kan een veld type ‘Handtekening’ worden toegevoegd. Als gebruiker kan je in een veld vervolgens een handtekening maken en opslaan.

8. Chatfunctie
In een werkorder kan middels een chat gecommuniceerd worden.
Medewerkers kunnen een bericht achterlaten die voorzien wordt van een tijdcode en de naam van de betreffende medewerker, hier kan vervolgens weer door andere gebruikers op gereageerd worden.

9. Afbeeldingen
In de stamkaarten van een object en onderdeel zijn afbeeldingen toe te voegen om gelijk zichtbaar te krijgen welk object of onderdeel het betreft.

10. Relaties
Leveranciers zijn hernoemd naar ‘Relaties’ en zitten nu rechtstreeks in het hoofdmenu. Ook aan een relatie zijn nu documenten en vrije velden toe te voegen.

11. Planning
De (preventieve) planning heeft een make-over gekregen, er is nu een hoofdmenu-item voor planning op datum, en planning op stand.

12. Checklijsten
De aansturing van een checklijst is volledig veranderd. Er zijn meer opties beschikbaar om een interval op te zetten. Zo kan je nu vaste dagen kiezen om een checklijst uit te voeren.
Daarnaast valt in te stellen of een checklijst automatisch werkorders mag aanmaken. Zodra de planzone bereikt is worden er vervolgens automatisch werkorder(s) gegenereerd.
Tevens kunnen er nu meer velden vanuit de werkorder default worden vastgelegd in de checklijst, zo komt de werkorder er elke interval nog duidelijker en beter uit.

13. Planbord
Het planbord is volledig vernieuwd, het werkt nu nog intuïtiever om de werkorders te plannen.

14. Kleuren per status in het planbord
Per werkorder status kan zelf een kleur ingesteld worden. Deze kleur komt terug in het planbord.

15. Inkoop
De inkoopmodule is verbeterd, er zijn minder velden waardoor het inkopen nog eenvoudiger wordt. Per bestelregel kan een (gewenste) leverdatum worden opgegeven.

16. Ontvangst
Het ontvangen van onderdelen gebeurt nu per bestelregel. Het hoofdmenu-item ‘Goederen ontvangst’ geeft per bestelregel aan wat je wanneer kan verwachten.

17. Kolommen
Per overzichtsscherm valt volledig te bepalen welke kolommen je wilt weergeven.
Velden uit een object kunnen nu als kolom terugkomen in elk overzichtsscherm waar een object in voor komt.

18. Systeembeheer
De functies onder ‘Systeembeheer’ en ‘Beheer basisbestanden’ zijn samengevoegd tot één overzichtelijk menu.

19. Formulier en objectstamkaarten
De stamkaarten voor formulieren en objecten staan nu beide gescheiden in hun eigen menu-item. Zowel een formulier als een object hebben nu een ‘bak’ met velden, deze velden zijn vervolgens toe te voegen in één of meerdere stamkaarten. Zo hoeft een veld maar één keer aangemaakt te worden in plaats van per stamkaart.

20. Verwijder en prullenbak functie
Alle overzichten hebben een knop om items naar de prullenbak te verplaatsen, en ook een knop om de prullenbak te openen. Vanuit de prullenbak kan een item worden teruggezet of definitief worden verwijderd.

21. Melding- en werkordertypes
Als gebruiker kan je nu zelf je eigen melding- en werkordertypes aanmaken.

22. Melding- en werkorderstatussen
Als gebruiker kan je zelf je eigen melding- en werkorderstatussen aanmaken.

23. Inkoopopdracht statussen
Als gebruiker bepaal je nu zelf de statussen bij een inkoopopdracht.

24. Kostenboekingen
De kostenboekingen hebben een volledige make-over gekregen. Kosten boeken gaat nu nog eenvoudiger. Ook zijn de kosten rechtstreeks inzichtelijk vanuit bijvoorbeeld een object of werkorder.

25. Medewerkers en gebruikers
Een persoon in TDOffice kan nu gebruiker en/of medewerker zijn.

26. Gebruikersrechten
De gebruikersrechten zijn aangepast.
Er zijn meer rechten bijgekomen om nog beter te kunnen bepalen wie wat waar mag.
Zo kan bijvoorbeeld per medewerker worden bepaald of diegene een medewerker mag zijn op een werkorder, of een verantwoordelijke.

27. Extra werkorder status ‘Gesloten’
De werkorder heeft een nieuwe status erbij; Gesloten
Als de werkorder deze status heeft is deze niet meer te wijzigen. Er kunnen dan ook geen uren, onderdelen of kosten meer geboekt worden op deze werkorder(s).
De gebruiker Admin kan eventueel de status terug zetten om de werkorder weer bewerkbaar te maken.

28. Gereed datum/tijd en medewerker
In zowel de melding als werkorder wordt nu automatisch bijgehouden wanneer deze gereed gemeld zijn, en welke medewerker dit heeft gedaan. In de werkorder wordt dit ook bijgehouden voor de statussen ‘Afgeboekt’ en ‘Gesloten’.

29. Multi-actie
De multi-actie knop bij meldingen en werkorders werkt nu over elk veld in een melding en werkorder. Ook vrije velden zijn nu via de multi-actie te bewerken.

30. Filteren
Elk overzichtsscherm heeft, naast een algemeen filter, ook een filter knop gekregen om uitgebreide zoekacties uit te voeren. Zo kan er nu bijvoorbeeld een datum bereik (van/tot) worden opgegeven.

31. Automatische stuklijst
De stuklijst van een object wordt nu automatisch opgebouwd op basis van de uitgaves en inkopen.

32. Vaste verreken prijs
Voor de vaste verrekenprijs van een onderdeel is in te stellen hoe deze berekent moet worden, er zijn 3 opties:
– Vrij veld; je bepaald zelf de prijs (zoals TDOffice momenteel werkt)
– Inkoopprijs hoofdleverancier; de prijs van de hoofdleverancier is de VVP
– Gemiddelde inkoopprijs; de gemiddelde inkoopprijs wordt gebruikt als VVP
Daarnaast kan er een opslagpercentage worden meegegeven.

33. Wachtwoorden
Er valt nu in te stellen hoe sterk een wachtwoord moet worden opgezet en voor welke periode een wachtwoord geldig is. Daarnaast kan een gebruiker in het inlogscherm zelf zijn wachtwoord herstellen middels een email.

34. Onderdeelhistorie
Bij elk onderdeel is een tabblad beschikbaar met daarin de historische uitgaves en bestellingen van dat onderdeel.

35. Kopiëren
Meer plekken in ControlOffice, zoals checklijsten en bestelbonnen, hebben een kopieer functie gekregen.

36. Werkzaamheden
Werkzaamheden zijn nu aan te maken in een tabel, om deze vervolgens per checklijst of werkorder toe te kennen. Werkzaamheden kunnen uiteraard ook nog steeds los aangemaakt worden per checklijst of werkorder.

37. Symptomen
Naast de algemene tabel met symptomen kunnen nu per objectgroep één of meerdere symptomen aan een objectgroep worden toegewezen. Indien er een melding of werkorder gemaakt wordt op een object worden alleen de symptomen behorende bij deze groep weergegeven.
In een later stadium willen we dit uitbreiden met oplossingen en oorzaken per symptoom.

38. Barcodes of QR codes printen
Vanuit het objecten- en onderdelenoverzicht zijn rechtstreeks meerdere barcodes of QR codes te printen. Selecteer één of meerdere objecten of onderdelen en klik op de bijbehorende knop.

39. Barcodes of QR codes bij ontvangen goederen
Vanuit een goederen ontvangst kan indien gewenst gelijk een barcode of QR code geprint worden voor het te ontvangen onderdeel.

40. Werkzaamheid uitkomsten
Aan een werkzaamheid valt nu een uitkomst te koppelen. Bijvoorbeeld goed, fout, reparatie nodig, etc. Deze uitkomsten kunnen zelf worden bepaald.

41. Standaard rapporten
De meldings-, werkorder- en bestelbon zijn nu zelf vanuit ControlOffice te maken en aan te passen.

42. Vervolg werkorder
Vanuit een werkzaamheid kan nu eenvoudig een vervolg werkorder worden aangemaakt. Selecteer één of meerdere werkzaamheden, en zet deze met één klik om tot een vervolg werkorder, waarbij de koppeling tussen de bron werkorder en vervolg werkorder vastgelegd wordt.

43. Bewerk opties in een tekstveld
In bijvoorbeeld het toelichtingsveld of oplossings- in de werkorder kunnen kleuren, dikgedrukt of opsommingstekens worden gebruikt om de tekst nog beter te kunnen opmaken.

Back To Top