Skip to content

Op deze pagina worden alle vernieuwingen, verbeteringen en veranderingen aan ControlOffice bijgehouden.

Download hier de laatste versie van de ControlOffice handleiding.

 • De API heeft nieuwe endpoints gekregen die voor een snellere werking van de app zorgen.
 • In het inkoopadvies kan nu middels een kolom worden getoond uit welke werkorders het ‘Gepland’ wordt gehaald en in welke inkooporders het aantal bij ‘Besteld’ wordt berekend.
 • Met de minimale bestelhoeveelheid vanuit een onderdeel wordt nu rekening gehouden in een inkoopregel.
 • Vanuit het inkoopadvies kan door te klikken op een regel een keuze worden gemaakt om af te wijken van de standaard leverancier bij het omzetten van het advies naar een inkoopregel.
 • Er zijn nu 31 verschillende notificaties beschikbaar om via een mail op de hoogte te worden gehouden van acties in ControlOffice. Bijvoorbeeld bij het gereed melden van een werkorder of een melding. Of als een planregel in de planzone komt, of over de plandatum gaat. Onder systeembeheer en dan ‘Notificatie instellingen’ valt dit nu op te zetten.
 • Er kunnen achtergrondprocessen ingericht worden om automatisch acties door te voeren, bijvoorbeeld automatisch aanmaken van werkorders vanuit de preventieve planning. Onder systeembeheer n dan ‘Achtergrondprocessen’ valt dit nu in te stellen.
 • De API is vernieuwd en verbeterd.
 • Op diverse plekken zijn kolommen toegevoegd. O.a. de magazijn locatie is toegevoegd aan het goederen ontvangst overzicht.
 • Er word een betere foutmelding weergegeven als er een te groot bestand (groter dan 30mb) wordt geüpload.
 • Er kunnen nu service accounts worden aangemaakt onder ‘Gebruikers’.
 • De admin kan nu wachtwoorden van gebruikers overschrijven.
 • Een probleem met een medewerker die soms dubbel op de werkorder werd vermeld is opgelost.
 • De datum wordt weer goed weergegeven als er geprint wordt via het ‘scherm printen’ icoontje.
 • Het filter rechts bovenin elk zoekt nu pas na het klikken op de ‘enter’ toets.
 • Alle icoontjes hebben een update/verfrissing gehad, dit om een betere onderscheid tussen de ‘Maak werkorder’ en ‘Maak en open werkorder’ knoppen te kunnen maken. Ook de barcode icoontjes voor het printen van een label zijn vervangen door QR code icoontjes.
 • In sommige gevallen gaf het aanpassen van een uurboeking een foutmelding; dat is opgelost.
 • Een gebruikersgroep aanmaken werkt weer zoals het hoort.
 • Er is een zoekfilter aan de stuklijst toegevoegd.
 • In het planbord zijn de knoppen aangepast om de views te openen.
 • In het planbord is een optie bijgekomen om werkorders direct aan te maken.
 • Er zijn diverse voorbereidingen getroffen voor de uitrol van de Alerter functie in juli.
 • Elke kolom, in elk scherm is nu zoekbaar en te gebruiken in een filter.
 • Er zijn diverse doorklik opties bijgekomen om eenvoudiger door te klikken naar relevante informatie.
 • Onderdelen kunnen geimporteerd worden middels het download, en upload icoontje onder ‘Systeembeheer’ en dan ‘Onderdelen’.
  Maak een download via deze functie, dit is opgesplitst in 3 delen.
  – Onderdelen
  – Onderdeelmagazijn(en)
  – Onderdeelleverancier(s)
  Dit komt overeen met de 3 tabbladen in een onderdeel.
  Per tabblad kan data aangepast of nieuwe toegevoegd worden.
 • Een werkorder maken, via een melding of planning op datum/stand, kan nu met een ‘Maak en bewerk’ optie.
 • Alle kolommen die bedragen, getallen en datums tonen, lijnen nu rechts uit.
 • Het aantal tot nu toe geboekte uren op de dag, is nu zichtbaar in een uurboeking vanuit een werkorder.
 • De pop-ups van pickers (object, werkorder, melding, etc.) zijn nu default beter gesorteerd.
 • MijnControlOffice wordt nu in gedeeltes geladen, dit zorgt voor een stabielere snelheid.
 • Een medewerker die in de prullenbak zit, komt nu niet meer voor als nieuwe actieve medewerker op een werkorder.
 • Een item die in de prullenbak zit kan nu niet meer aangepast worden. Deze items zijn read-only geworden.
 • Een probleem met een ‘donker’ scherm dat soms getoond wordt is opgelost.
 • Een probleem met views die niet goed onthouden werden is opgelost.
 • Een URL uploaden naar een contract is opgelost.
 • Een probleem om vanuit een project, een werkorder te koppelen is opgelost.
 • Een probleem om in de Engelse versie een punt of komma in prijzen te gebruiken is opgelost.
 • Een probleem in sommige rapporten met de footer is opgelost.
 • Een onderdeel hoeft niet meer verplicht gekoppeld te worden aan een leverancier. Er kan nu een onderdeel gemaakt worden zonder een hoofdleverancier aan te geven.
 • Eén magazijn kan als standaard worden gekenmerkt, elk onderdeel dat nieuw wordt aangemaakt, en geen magazijn aan wordt gekoppeld, krijgt automatisch het standaard magazijn aan zich gekoppeld. Uiteraard kan je als gebruiker nog steeds een onderdeel aanmaken en aan een ander magazijn koppelen.
 • Er kan nu vanuit de historie worden doorgeklikt naar bijvoorbeeld de werkorder of melding.
  De komende maanden volgen ook op diverse andere plekken doorklik mogelijkheden.
 • Printen via het ‘boek’ print icoontje neemt beter de ingesteld layout over.
  Er wordt nu ook rekening gehouden met kolommen en segmenten.
 • In het overzicht met meters zijn meer kolommen toegevoegd.
 • In elke uurboeking wordt nu een teller weergegeven die het tot nu toe aantal geboekte uren van de medewerker op de dag weergeeft.
 • Een probleem met een project op een inkoopregel is opgelost.
 • De memo velden zijn iets groter gemaakt, en bevatten nu geen lege regels meer na het gebruik van de entertoets.
 • Een probleem met melding- en werkordertypes die niet meer default stonden is opgelost.
 • Een meldings- of werkordertype kan nu een soort aan toegekend worden. De beschikbare soorten zijn preventief onderhoud, storing, correctief onderhoud en overige.
  Door een soort toe te voegen aan een type bepalen we in de widgets in welke categorie een type valt. Bijvoorbeeld: de storing top 10 widget kijkt nu naar alle meldings- en werkorderstypes die in de soort ‘Storing’ zitten.
 • Er zijn diverse widgets m.b.t. storingen toegevoegd.
 • Een relatie kan nu middels een reeks automatisch van een code voorzien worden.
 • In ‘Uurboekingen’ en ‘Werkorders’ geven we de uren nu ook weer als decimaal.
  Dit is een extra kolom die aan- of uitgezet kan worden.
 • De functie die de gebruiker waarschuwt of er wijzigingen zijn voor je sluit is verbeterd en opnieuw aangezet.
 • Diverse vertalingen zijn verbeterd.
 • De pop-up in het planbord toont nu ook de relatie genoemd in de werkorder.
 • Het commentaarveld in een budget is aangepast.
 • Diverse kolommen toegevoegd, o.a. bij inkooporders is de VVP toegevoegd als kolom.
 • In het hoofdmenu ‘Voorraad’ kan op elke kolom gefilterd en gesorteerd worden, dit passen de we komende maanden toe op elk overzicht.
 • Een probleem met het onthouden van views is opgelost.
 • Planning op datum, een checklijst op ‘Uitvoering’ gestuurd gaat nu beter om met de nieuw berekende datum.
 • Diverse vertalingen zijn verbeterd.
 • In een inkoopregel mag bij de bestemming indien deze ‘Magazijn’ is, alleen gekozen worden uit magazijnen die gekoppeld zijn aan het betreffende onderdeel.
 • De ‘Toon objecten niet in de boomstructuur’ knop in de boomstructuur reageert nu sneller.
 • Er zijn 2 nieuwe dashboard items toegevoegd met betrekking tot uitgevoerde werkorders (afgelopen jaar en afgelopen 6 weken).
 • Op een inkooporder wordt de besteldatum automatisch gegenereerd.
 • De meterstanden historie wordt nu gesorteerd  op laatste stand bovenaan, en oudste stand onderaan.
 • Verantwoordelijke op een checklijst kunnen nu alleen de medewerkers zijn die ook als rol dit hebben toegewezen.
 • Het ‘boek print icoontje print nu ook de objectcode en omschrijving.
 • MijnControlOffice dashboard item ‘Uitgevoerde werkorders deze week’ is herzien.
 • Een gesloten werkorder is verbeterd qua beveiliging en functies die toegestaan zijn.
 • Een probleem met planregels met als aansturing ‘Uitvoering’ is verholpen.
 • Diverse vertalingen zijn verbeterd.
 • Op een inkooporder kan weer een contactpersoon gekozen worden.
 • In de historie kan nu de onderliggende historie geladen worden. In dit tabblad is hiervoor een vinkje bijgezet. Als dit vinkje aanstaat wordt de historie van objecten die in dit bovenliggende object zitten in de boomstructuur getoond in de historie.
 • De kosten op een project worden nu ook achteraf toegevoegd.
 • Sommige pop-ups zijn visueel verbeterd
 • Een veld waarin een waarde is gekozen (bv object, werkorder, melding, relatie) toont nu meer informatie over de keuze. Bijvoorbeeld, voor een werkorder wordt nu in het veld het nummer en de omschrijving getoond.
 • De pop-up waarin gefilterd kan worden is iets naar beneden verplaatst.
 • De verplichte worden worden nu betere getoond en opgevolgd.
 • De velden om dagen/uren/minuten in te vullen zijn verbreed en visueel beter te lezen.
 • Het aantal gekozen regels in een tabblad wordt nu onthouden.
 • Werkorders die afgeboekt en gereed zijn, worden nu niet meer getoond in de planbord picker om werkorders in te plannen.
 • Een werkorder rechtstreeks op de status ‘Gesloten’ zetten heeft nu tot gevolg dat de werkorder ook gereed en afgeboekt wordt, eventuele melding(en) gekoppeld aan de werkorder worden, als dit ingesteld is ook, automatisch gereed gemeld.
 • De afgelopen maand zijn flink wat verbeteringen ‘onder de motorkap’ voor de jaarlijkse ‘APK’ uitgevoerd, deze zijn niet altijd zichtbaar geweest voor de gebruikers maar dragen wel bij een betere ervaring van ControlOffice.
 • Er is nu een API key beschikbaar om in o.a. Excel en PowerBI verbindingen met de odata sets van ControlOffice te maken.
  Deze key dient middels rechten aan per gebruikersgroep aan- of uit te worden gezet. Vervolgens kan door te klikken op je naam rechtsboven in een eenmalige API key opgevraagd worden. Voor meer informatie, neem contact op met uw ControlOffice.
 • Menu item ‘Voorraad’ is aangepast en versnelt.
 • Problemen met objecten in de boomstructuur zijn opgelost.
 • Diverse spelfouten zijn verbeterd.
 • Een object toevoegen aan een onderdeel is verbeterd
 • De view functie geeft nu aan of er een view actief is, en welke view dit is. Ook kan de view middels de nieuwe knop ‘X’ ongedaan worden gemaakt.
 • De boomstructuur mag geen ‘cirkelverwijzing’ meer hebben. Dit betekent dat als Object B in object A zit, dat object A vervolgens niet nog een keer in object B mag zitten. Dit is ter voorbereiding om de onderliggende historie te tonen in objecten.
 • Werkorder tabblad ‘Meldingen’ toont alleen nog openstaande meldingen in de picker om toe te voegen.
 • Systeem statussen zijn zichtbaar en niet te verwijderen.
 • Een inkooporder mag aangemaakt worden zonder leverancier, echter kunnen er dan nog geen inkoopregels op gemaakt worden.
 • Diverse nieuwe functies om de looks en werking van rapporten te verbeteren.
 • De default onderdeel QR code en object QR code prints zijn verbeterd.
 • Diverse rechten zijn qua naam en volgorde verbeterd om beter overeen te komen met de rest van ControlOffice.
 • De gebruikersgroep rechten openen nu ingeklapt voor een beter overzicht.
 • Projecten zijn toegevoegd aan de invulschermen en zijn te bewerken qua inrichting.
 • Het planbord beeft meer rechten gekregen.
 • Een emailadres van een gebruiker hoeft niet meer uniek te zijn, dit maakt het mogelijk om met meerdere gebruikers hetzelfde emailadres te gebruiken.
 • Bij het maken van een onderdeel wordt nu de onderdeelgroep naam getoond in plaats van de code.
 • Vrije velden kunnen nu worden weergegeven in rapporten, gebruik hiervoor de handle: {{GetFreeField this [veldnaam]}}
 • Op meer plekken wordt het aantal gekozen rijen onthouden.
 • Op diverse plekken zijn de filter mogelijkheden uitgebreid.
 • De relatie importmodule is verbeterd.
 • De laadsnelheid bij het opslaan van objecten is flink verbeterd.
 • Diverse vertalingen zijn verbeterd.
 • Diverse bugfixes.
 • Diverse taalverbeteringen zijn doorgevoerd.
 • Diverse bugs zijn verholpen.
 • Het (her)koppelen van bestaande bijlages aan items is verbeterd.
  Middels de mappenstructuur kan een reeds geüpload bestand opnieuw gekoppeld worden aan een item.
 • Velden met een bedrag erin worden visueel mooier weergegeven.
 • Objecten die naar de prullenbak zijn verwijderd worden nu ook verwijderd uit de boomstructuur.
 • Een waardenlijst wordt gecontroleerd op unieke codes.
 • De aanvrager van de melding is niet meer de aanvrager van de werkorder als de melding wordt omgezet naar een werkorder. De aanvrager van de werkorder is nu degene die de melding omzet naar een werkorder.
 • Een checklijst kan nu correct achteraf bij een werkorder worden ingeladen. De inhoud van de tabbladen in de checklijst gaan mee naar de werkorder.
 • Het planbord toont nu alle regels uit planning op datum die eraan komen in plaats van alleen de regels waarvan de vorige werkorder gereed is gemeld.
 • Werkorders met de status ‘Gesloten’ worden niet meer getoond in de lijst met nog niet geplande werkorders in het planbord.
 • De ‘veldvulling’ in velden is verwijderd, een veld zonder inhoud is nu compleet wit zonder een lichtgrijze tekst erin.
 • Diverse kolommen zijn toegevoegd aan overzichten.
 • Formulieren zijn qua vormgeving gelijk getrokken met de rest van ControlOffice.
 • Er komt nu een bevestiging als er 2 of meer items worden gedupliceerd om fouten te voorkomen.
 • In een checklijst, tabblad ‘Onderdelen’ kan nu het aantal geplande onderdelen worden opgegeven.
 • Meer kolommen zijn toegevoegd aan de filterfunctie in menu item ‘Voorraad’.
 • Diverse taal verbeteringen.
 • In ‘Planning op datum’ sorteren de planregels nu automatisch op datum.
 • In het planbord wordt nu een tooltip weergegeven als de muis op een item wordt gehouden om sneller meer informatie te zien.
 • De ongeplande werkorders in het planbord worden nu bovenaan het planbord weergegeven om meer informatie over de werkorders in te kunnen zien.
 • Diverse visuele verbeteringen aan het planbord.
 • Rapporten kunnen nu een marge, afdrukstand en paginagrootte opgegeven krijgen.
 • De weergave van het veldtype ‘Ja/nee’ is verbeterd.
 • De object exporter en importer is verbeterd.
 • Het inkoopadvies werkt weer zoals gewend.
 • Weergave van kolommen en functies in tabbladen zijn verbeterd.
 • Bijlages toevoegen aan een project werkt weer.
 • 3 MijnControlOffice widgets items zijn verbeterd.
 • Bij het gereed melden van een melding worden de datum/tijd en medewerker weer gevuld.
 • Een foutmelding bij het uitvoeren van de multi-actie functie bij meldingen is verholpen.
 • Tijdzone verschil bug in checklijst tabblad ‘Planning’ is opgelost.
 • De opmaak van rapporten is verbeterd.
 • Diverse taal verbeteringen zijn doorgevoerd.
 • Een gebruikersgroep kan nu verwijderd worden.
 • Een probleem met het verslepen van een object naar de bovenste plek in de boomstructuur is verholpen.
 • Het veld ‘Crediteurnummer’ bij een relatie is toegevoegd.
 • Pop-ups tonen nu default 25 regels in plaats van 10.
 • Tabbladen binnen objecten kunnen nu ingesteld worden via ‘Inrichten invulschermen’.
 • Via ‘Organisatie’ kan aan het inlogscherm een achtergrond afbeelding worden toegevoegd.
 • Op diverse plekken zijn kolommen toevoegt.
 • Op diverse plekken zijn sorteren verbeterd.
 • Vanuit het objectenoverzicht kan met één klik meerdere objecten naar een andere objectgroep worden verplaatst.
 • Prioriteiten en workflows tonen nu hun naam in de dropdowns, niet de code.
 • Een probleem met het verwijderen van waardenlijstwaardes is opgelost.
 • Een probleem met het openen van ‘Goederenontvangst’ is opgelost.
 • De herberekening van de nieuwe plandatum in ‘Planning op datum’ is verbeterd.
 • Uurboekingen die in de prullenbak zitten worden niet meer getoond in de totaaltelling in het tabblad ‘Medewerkers’ in de werkorder.
 • De problemen omtrent verkeerde tijden en tijdzones zijn opgelost.
 • Een regel uit tabblad ‘Planning’ verwijderen in de checklijst is weer mogelijk.
 • Een melding omzetten naar een werkorder zorgt ervoor dat de melding status naar ‘In bewerking’ gaat.
 • Een relatie kan nu ontkoppelt worden middels het kruis icoontje van bijvoorbeeld een werkorder of object.
 • Diverse vertalingen en spelfouten zijn verbeterd.
 • Er zijn meer filter opties aan ‘Planning op datum’ en ‘Planning op stand’ toegevoegd.
 • Een bijlage uploaden naar een relatie is weer mogelijk
 • Er zijn wijzigingen in de odata feeds gemaakt ten behoeve van PowerBI rapportages
 • Er is een belangrijke wijziging in de API doorgevoerd. Alle GET statements zijn vervangen door odata calls. Dit helpt de snelheid te verhogen en voorkomt het vastlopen bij het ophalen van grote hoeveelheden data via de API. Dit betekent dat ook de app geüpdatet moet worden naar de versie 1.0.5238 om foutmeldingen te voorkomen.
 • Een bug in het toevoegen van een folder aan de boomstructuur is verholpen.
 • Een bug in een Excel import waardoor komma’s werden verwijderd is verholpen.
 • Per website kan nu de default taal gekozen worden. Deze taal instelling geldt voor alle gebruikers. Ga hiervoor naar ‘Systeembeheer’, vervolgens naar ‘Organisatie’. Op dit moment zijn Nederlands en Engels beschikbaar, op termijn worden er meer talen toegevoegd.
 • Een probleem met het aanmaken van een nieuwe formuliergroep is verholpen.
 • Een checklijst kan nu verwijderd worden van een object.
 • De onderdeelpicker bij het maken van een inkooporder regel heeft meer kolommen voor een beter zoekresultaat, o.a. de ‘Code bij leverancier’ is als kolom toegevoegd.
 • Het probleem met het maken van een uurboeking op een werkorder, indien er aan de werkorder een bijlage hangt, is verholpen.
 • De gebruikersrechten met betrekking tot wie een werkorder status mag bewerken zijn verbeterd.
 • De gebruikersrechten met betrekking tot wie de boomstructuur mag bewerken zijn verbeterd.
 • Er is een gebruikersrecht toegevoegd om te regelen wie een melding mag omzetten naar een werkorder. Dit recht is terug te vinden onder de rechten bij ‘Meldingen’.
 • In een inkooporder is de contactpersoon nu te kiezen via een picker uit de contactpersonen zoals opgeslagen bij de relatie.
 • In alle overzichten valt nu te kiezen voor ‘Alles’ met betrekking tot het aantal getoonde regels.
  Op deze manier vallen bijvoorbeeld alle regels te exporteren naar Excel.
  Let op, bij grote aantallen kan dit de laadsnelheid negatief beïnvloeden.
 • Een aantal spelfouten zijn verbeterd.
 • Het probleem met toevoegen van een formulier aan een werkorder, of andersom, is opgelost.
 • Een waardenlijst aanpassen via de multi-actie is verbeterd.
 • Een planregel (Planning op datum) omzetten naar een werkorder is verbeterd.
 • Een werkorder gereed melden is verbeterd.
 • Inkooporders zonder orderdatum worden nu getoond.
 • De eenheid in een inkooporderregel is weg gehaald uit de omschrijving kolom en in een aparte kolom ‘Eenheid’ geplaatst.
 • De vertaling naar Engels is voltooid. De taal gekozen in de browser wordt gebruikt om de vertaling te regelen. Pas uw browsertaal aan om of Nederlands of Engels te zien.
 • De exporteer naar Excel knop is toegevoegd in ‘Voorraad’
 • Bijlages toegevoegd aan een checklijst of melding worden nu automatisch meegenomen naar de werkorder. Klik op de regel in het bijlage tabblad om dit uit te zetten.
 • De correcte werkorder statussen worden nu weergegeven in het planbord.
 • De juiste inkooporder print wordt weergeven in de mail die verzonden kan worden.
 • Het opslaan van een veld met als type ‘Vrije invoer numeriek’ is verbeterd.
 • De zoekfunctie in ‘Voorraad’ werkt weer.
 • Een foutmelding bij het filteren op een datum is gerepareerd.
 • Een filter leggen op een (melding of werkorder) nummer is verbeterd.
 • Door doorlooptijd in een werkorder wordt nu gebruikt om de grootte van het planbord item te bepalen
 • De fout dat velden die verdwenen na het maken van een uurboeking in een werkorder zijn gecorrigeerd.
 • De kolommen ‘Medewerkers’ en ‘Clusters’ zijn toegevoegd aan de filter mogelijkheden

1. Nieuwe look & feeling
Het hoofdmenu bestaat uit geïntegreerde links ingebouwd, deze zijn in- of uit te klappen. De overzichtsschermen zijn vernieuwd qua uitstaling en knoppen.
De detailschermen bevatten meerdere kolommen om effectiever de data weer te geven naast elkaar, hiermee wordt de breedte van het beeldscherm optimaal benut.
Als gebruiker ben je zelf baas over de kolommen en inrichting van vrijwel alle schermen. Veel functies zijn drag & drop geworden.

2. Invulschermen
In TDOffice kan via layout invulschermen bepaald worden welke velden zichtbaar, bewerkbaar en verplicht waren. In ControlOffice kan dit ook weer, maar nu middels drag & drop en kan het scherm opgedeeld worden in 3 kolommen om de volledige breedte van je scherm te benutten. Daarnaast is het aantal vrije velden die in TDOffice tot 10 beperkt waren, onbeperkt geworden. De vrije velden zijn separaat aan te maken, en daarna toe te voegen aan elk invulscherm, zoals een werkorder invulscherm, melding invulscherm, uurboeking invulscherm , etc.

3. Dashboard
Na het inloggen zie je als gebruiker gelijk een op de gebruiker afgestemd dashboard met interessante en nuttige informatie om nog beter op de hoogte te zijn van alle activiteiten (o.a KPI’s) in ControlOffice.

4. Overzichtsschermen
In de overzichtsschermen kan nu bepaald worden hoeveel itemregels je tegelijkertijd wilt zien als gebruiker in de lijst, er is keuze uit 25, 50 of 100 itemregels.

5. Afsluiten zonder opslaan
Elk detailscherm, bijvoorbeeld van een werkorder, heeft nu een ingebouwde beveiliging dat je dit scherm niet kan verlaten zonder een waarschuwing te krijgen dat je wijzigingen gemaakt hebt, met als optie Negeren, Opslaan of Annuleren.

6. Lijst
In ControlOffice kan je op diverse plekken lijsten weergeven waarin de details uit een tabblad worden getoond. Zo kan je bijvoorbeeld nu vanuit het detail tabblad in een werkorder gelijk werkzaamheden zien, wijzigen en toevoegen zonder naar het bijbehorende tabblad te gaan.

7. Handtekeningen
In onder andere een werkorder, melding, formulier en object kan een veld type ‘Handtekening’ worden toegevoegd. Als gebruiker kan je in een veld vervolgens een handtekening maken en opslaan.

8. Chatfunctie
In een werkorder kan middels een chat gecommuniceerd worden.
Medewerkers kunnen een bericht achterlaten die voorzien wordt van een tijdcode en de naam van de betreffende medewerker, hier kan vervolgens weer door andere gebruikers op gereageerd worden.

9. Afbeeldingen
In de stamkaarten van een object en onderdeel zijn afbeeldingen toe te voegen om gelijk zichtbaar te krijgen welk object of onderdeel het betreft.

10. Relaties
Leveranciers zijn hernoemd naar ‘Relaties’ en zitten nu rechtstreeks in het hoofdmenu. Ook aan een relatie zijn nu documenten en vrije velden toe te voegen.

11. Planning
De (preventieve) planning heeft een make-over gekregen, er is nu een hoofdmenu-item voor planning op datum, en planning op stand.

12. Checklijsten
De aansturing van een checklijst is volledig veranderd. Er zijn meer opties beschikbaar om een interval op te zetten. Zo kan je nu vaste dagen kiezen om een checklijst uit te voeren.
Daarnaast valt in te stellen of een checklijst automatisch werkorders mag aanmaken (de functie die dit uitvoert wordt later gebouwd (midden 2024). Zodra de planzone bereikt is worden er vervolgens automatisch werkorder(s) gegenereerd.
Tevens kunnen er nu meer velden vanuit de werkorder default worden vastgelegd in de checklijst, zo komt de werkorder er elke interval nog duidelijker en beter uit.

13. Planbord
Het planbord is volledig vernieuwd, het werkt nu nog intuïtiever om de werkorders te plannen.

14. Kleuren per status in het planbord
Per werkorder status kan zelf een kleur ingesteld worden. Deze kleur komt terug in het planbord.

15. Inkoop
De inkoopmodule is verbeterd, er zijn minder velden waardoor het inkopen nog eenvoudiger wordt. Per bestelregel kan een (gewenste) leverdatum worden opgegeven.

16. Ontvangst
Het ontvangen van onderdelen gebeurt nu per bestelregel. Het hoofdmenu-item ‘Goederen ontvangst’ geeft per bestelregel aan wat je wanneer kan verwachten.

17. Kolommen
Per overzichtsscherm valt volledig te bepalen welke kolommen je wilt weergeven.
Velden uit een object kunnen nu als kolom terugkomen in elk overzichtsscherm waar een object in voor komt.

18. Systeembeheer
De functies onder ‘Systeembeheer’ en ‘Beheer basisbestanden’ zijn samengevoegd tot één overzichtelijk menu.

19. Formulier en objectstamkaarten
De stamkaarten voor formulieren en objecten staan nu beide gescheiden in hun eigen menu-item. Zowel een formulier als een object hebben nu een ‘bak’ met velden, deze velden zijn vervolgens toe te voegen in één of meerdere stamkaarten. Zo hoeft een veld maar één keer aangemaakt te worden in plaats van per stamkaart.

20. Verwijder en prullenbak functie
Alle overzichten hebben een knop om items naar de prullenbak te verplaatsen, en ook een knop om de prullenbak te openen. Vanuit de prullenbak kan een item worden teruggezet of definitief worden verwijderd.

21. Melding- en werkordertypes
Als gebruiker kan je nu zelf je eigen melding- en werkordertypes aanmaken.

22. Melding- en werkorderstatussen
Als gebruiker kan je zelf je eigen melding- en werkorderstatussen aanmaken.

23. Inkoopopdracht statussen
Als gebruiker bepaal je nu zelf de statussen bij een inkoopopdracht.

24. Kostenboekingen
De kostenboekingen hebben een volledige make-over gekregen. Kosten boeken gaat nu nog eenvoudiger. Ook zijn de kosten rechtstreeks inzichtelijk vanuit bijvoorbeeld een object of werkorder.

25. Medewerkers en gebruikers
Een persoon in TDOffice kan nu gebruiker en/of medewerker zijn.

26. Gebruikersrechten
De gebruikersrechten zijn aangepast.
Er zijn meer rechten bijgekomen om nog beter te kunnen bepalen wie wat waar mag.
Zo kan bijvoorbeeld per medewerker worden bepaald of diegene een medewerker mag zijn op een werkorder, of een verantwoordelijke.

27. Extra werkorder status ‘Gesloten’
De werkorder heeft een nieuwe status erbij; Gesloten
Als de werkorder deze status heeft is deze niet meer te wijzigen. Er kunnen dan ook geen uren, onderdelen of kosten meer geboekt worden op deze werkorder(s).
De gebruiker Admin kan eventueel de status terug zetten om de werkorder weer bewerkbaar te maken.

28. Gereed datum/tijd en medewerker
In zowel de melding als werkorder wordt nu automatisch bijgehouden wanneer deze gereed gemeld zijn, en welke medewerker dit heeft gedaan. In de werkorder wordt dit ook bijgehouden voor de statussen ‘Afgeboekt’ en ‘Gesloten’.

29. Multi-actie
De multi-actie knop bij meldingen en werkorders werkt nu over elk veld in een melding en werkorder. Ook vrije velden zijn nu via de multi-actie te bewerken.

30. Filteren
Elk overzichtsscherm heeft, naast een algemeen filter, ook een filter knop gekregen om uitgebreide zoekacties uit te voeren. Zo kan er nu bijvoorbeeld een datum bereik (van/tot) worden opgegeven.

31. Automatische stuklijst
De stuklijst van een object wordt nu automatisch opgebouwd op basis van de uitgaves en inkopen.

32. Vaste verreken prijs
Voor de vaste verrekenprijs van een onderdeel is in te stellen hoe deze berekent moet worden, er zijn 3 opties:
– Vrij veld; je bepaald zelf de prijs (zoals TDOffice momenteel werkt)
– Inkoopprijs hoofdleverancier; de prijs van de hoofdleverancier is de VVP
– Gemiddelde inkoopprijs; de gemiddelde inkoopprijs wordt gebruikt als VVP
Daarnaast kan er een opslagpercentage worden meegegeven.

33. Wachtwoorden
Er valt nu in te stellen hoe sterk een wachtwoord moet worden opgezet en voor welke periode een wachtwoord geldig is. Daarnaast kan een gebruiker in het inlogscherm zelf zijn wachtwoord herstellen middels een email.

34. Onderdeelhistorie
Bij elk onderdeel is een tabblad beschikbaar met daarin de historische uitgaves en bestellingen van dat onderdeel.

35. Kopiëren
Meer plekken in ControlOffice, zoals checklijsten en bestelbonnen, hebben een kopieer functie gekregen.

36. Werkzaamheden
Werkzaamheden zijn nu aan te maken in een tabel, om deze vervolgens per checklijst of werkorder toe te kennen. Werkzaamheden kunnen uiteraard ook nog steeds los aangemaakt worden per checklijst of werkorder.

37. Symptomen
Naast de algemene tabel met symptomen kunnen nu per objectgroep één of meerdere symptomen aan een objectgroep worden toegewezen. Indien er een melding of werkorder gemaakt wordt op een object worden alleen de symptomen behorende bij deze groep weergegeven.
In een later stadium willen we dit uitbreiden met oplossingen en oorzaken per symptoom.

38. Barcodes of QR codes printen
Vanuit het objecten- en onderdelenoverzicht zijn rechtstreeks meerdere barcodes of QR codes te printen. Selecteer één of meerdere objecten of onderdelen en klik op de bijbehorende knop.

39. Barcodes of QR codes bij ontvangen goederen
Vanuit een goederen ontvangst kan indien gewenst gelijk een barcode of QR code geprint worden voor het te ontvangen onderdeel.

40. Werkzaamheid uitkomsten
Aan een werkzaamheid valt nu een uitkomst te koppelen. Bijvoorbeeld goed, fout, reparatie nodig, etc. Deze uitkomsten kunnen zelf worden bepaald.

41. Standaard rapporten
De meldings-, werkorder- en bestelbon zijn nu zelf vanuit ControlOffice te maken en aan te passen.

42. Vervolg werkorder
Vanuit een werkzaamheid kan nu eenvoudig een vervolg werkorder worden aangemaakt. Selecteer één of meerdere werkzaamheden, en zet deze met één klik om tot een vervolg werkorder, waarbij de koppeling tussen de bron werkorder en vervolg werkorder vastgelegd wordt.

43. Bewerk opties in een tekstveld
In bijvoorbeeld het toelichtingsveld of oplossings- in de werkorder kunnen kleuren, dikgedrukt of opsommingstekens worden gebruikt om de tekst nog beter te kunnen opmaken.

Back To Top